Slike iz nepoznate zemlje Pavla Jovanovića

Godina izdanja: 2005.
Tekst u monografiji: Vera Jovanović "Slike iz nepoznate zemlje Pavla Jovanovića".
Odštampana je u tiražu od 1000 primeraka.
Dizaj i prelom: Lazar Jovanović
СОВ183.8К-Ш 204935175

Štampani primerak monografije možete da pregledate u Matici srpskoj (Novi Sad), Galeriji Matice srpske (Novi Sad), Narodnoj biblioteci Srbije (Beograd), Muzeju savremene umetnosti (Beograd) i Muzeju savremene umetnosti Vojvodine (Novi Sad).