Pavle Jovanović

Pavle Jovanović je rođen 1948. godine u Novom Sadu. Studirao je na Višoj elektrotehničkoj školi u Subotici. Tokom sedamdesetih godina prošlog veka bavio se crtanjem, a od sredine osamdesetih se bavi fotografijom.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoju fotografsku deltnost, a posebno su značajne nagrade dobijene na inostranim izložbama u Luxemburgu (2003, 2005, 2007), Baceloni (1991), Belgiji (1995), Austriji (1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007), Španiji ( 2004), Portugaliji ( 2007), Francuskoj (2007), Turskoj (2007), Ukrajini (2007)...

Do sada je priredio oko 20 samostalnih izložbi i učestvovao na velikom broju grupnih izložbi u zemlji i u inostranstvu. Živi i radi u Novom Sadu.

"Godine 1835, usred zime (na Svetog Jovana), nađen je pred vratima Saborne crkve u Novom Sadu, u korpi obloženoj svilom, moj direktni predak. Usvojila ga je porodica Jovanović od koje nosim prezime." (Pavle Jovanović, o svom poreklu)


Pavle Jovanović was born in 1948 in Novi Sad. He studied at the College of Electrical Engineering in Subotica. During the seventies he took up drawing and since the mid eighties involved with photography.

He has received numerous awards for his photographic art, most significant being at international exhibitions in Luxembourg (2003, 2005, 2007), Barcelona (1991), Belgium (1995), Austria (1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007), Spain (2004), Portugal (2007), France (2007), Turkey (2007), Ukraine (2007) ...

So far he hosted 20 solo exhibitions and participated in a large number of group exhibitions at home and abroad. Lives and works in Novi Sad.

"In 1835, in the middle of winter (on St. John), at the door of the Orthodox Cathedral in Novi Sad, in a basket lined with silk, my direct ancestor was found. He was adopted by the Jovanović family whose last name I still carry." (Pavle Jovanović, about its origin)